Byly vyhlášeny Osobnosti české fotografie 2020

Asociace profesionálních fotografů ČR udělila již poosmnácté prestižní ocenění Osobnost české fotografie.

Fotografie bývá chápána jako zrcadlo skutečnosti, jako důležitá součást naší paměti, ale i vizí, které nás mohou posouvat dál. I přes nepříznivou situaci v důsledku celosvětové pan- demie, vznikla v předešlém roce pozoruhodná řada knih, projektů a dokonce i výstav (ač již ve značně limitované formě), za kterými stojí naši přední fotografové, teoretici, galeristé, či nakladatelé. Těm je především určeno ocenění APF ČR Osobnost české fotografie, které Asociace již předloni rozšířila o podporu mladých tvůrců a ve spolupráci s OOA-S (Ochran- nou organizací autorskou) udílí rovněž novou finančně dotovanou cenu určenou fotografům do 30 let.

Na realizaci této v českém prostředí ojedinělé ceny se podílel především přípravný tým Osobnosti (Jan Pohribný, Rudolf Jung a Petr Zhoř), správní rada APF, ale i mnozí teoretici, kurátoři, fotografové z řad APF i mimo ni. Nominace, kterých pro tento ročník přišlo v někte- rých kategoriích v rekordní množství, můžete nalézt na webu APF:

Jedenáctičlenná odborná porota pod předsednictvím Štěpánky Stein, ve složení Libuše Jarcovjáková, Iva Nesvadbová, Viktor Fischer, Marian Beneš, Jiří Víšek, Robert V. Novák, Lu- cie Mlynářová, Hana Hamplová, Rudolf Stáhlich a Jaroslav Fišer, vybírala, po pečlivém studiu podkladů, poprvé v historii on-line formourozhodla o udělení cen Osobnosti následovně:

Nositelem titulu Osobnost české fotografie za rok 2020 je Jaroslav Pulicar


Byl nominován Ditou Pepe, Igorem Malijevským, Josefem Mouchou a Markétou Luskačovou

zejména za jeho publikace vydané v minulém roce.

Jarda Pulicar za vlastní soustředěnou fotografickou práci, nepodléhající dobovým výkyvům a také za dlouholeté vedení a organizování dnes již kultovní domácí galerii, kterou zdravě do- plňoval a často i suploval dramaturgii oficiálních galerií.

Igor Malijevský

Zejména kvůli dvojici výrazných monografií a související výstavě. Autor patří k představitelům realistické tvorby a více než tři dekády narůstající dílo loni úspěšně shrnul i zpřístupnil. Gale- rie Valchařská zvala k zahájení jeho instalace Efemeria a zároveň k představení objemné pub- likace stejného jména. Vydal ji Robert Helbich (Brno 2020, nestránkováno, náklad neuveden). Text Lukáš Bártl. Grafická úprava: Martin Pulicar, formát: 190 x 142 mm, měkká vazba. ISBN 978-80-7609-011-8. Titul Pulicar vznikl v Nakladatelství Tomáš Pospěch – PositiF (Praha 2020, 184 stran, 78 reprodukcí, náklad neuveden). Text: Tomáš Pospěch. Grafická úprava: Martin Pulicar, formát: 285 x 215 mm, pevná vazba. ISBN 978-80-87407-28-8. Při- pomínám, že se nejedná o Pulicarovy prvotiny. Knižní debut vyšel roku 1998 (pod značkou KOVALAM). A také se hodí vzít v potaz, že se autor nezabývá jenom sám sebou. Po léta or- ganizuje výstavy věcí spřízněných fotografů a besedy s nimi.

Nositelem titulu Osobnost české fotografie 2020 – za dlouhodobý přínos fotografii je Josef Moucha

Byl nominován Pavlem Márou, Václavem Podestátem, Jindřichem Štreitem, Jiřím Hankem, Ondřejem Durczakem, Zdeňkem Lhotákem a Vladimírem Birgusem.

Důvodem mé nominace (Josefa Mouchy) je jeho velmi široký a fundovaný záběr na poli pro- pagace české fotografie u nás i v zahraničí. Je nejenom teoretikem historické i současné převážně české fotografie, ale od 70. let též fotografuje a svou tvorbu úspěšně vystavuje i publikuje. Je rovněž činný jako kurátor fotografických výstav. Od 80. let píše do odborného tisku o fotografii současnosti i minulosti. Vydal i několik knih o fotografii. Patří k zakládajícím členům galerie Pražský dům fotografie a od roku 2013 působí jako pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Pro mne osobně je zároveň autentickou osob- ností.

 

Doc. Pavel Mára

Doc. Mgr. Josef Moucha už dlouhá desetiletí významným způsobem přispívá k rozvoji české fotografie jako autor, kurátor, fotografický historik, kritik a teoretik, redaktor odborných časopisů i jako vysokoškolský pedagog. Jeho obsáhlé dílo z oblasti dokumentární, portrétní, konceptuální i experimentální fotografie, vznikající od sedmdesátých let 20. století, bylo představeno na více než padesáti autorských výstavách v České republice i na Slovensku, v Německu, Polsku a USA a stalo se součástí řady významných skupinových expozic v řadě zásadních institucí. Mouchovy fotografie jsou součástí sbírek Uměleckoprůmys­lového muzea v Praze, Moravské galerie v Brně, Galerie hlavního města Prahy nebo Muzea Ludwig v Kolíně nad Rýnem. V cyklech syrových subjektivních fotografií ze života v různých státech sovětského bloku a zejména v unikátním souboru ze základní vojenské služby v Mošnově v 80. letech, s velkým odstupem publikovaných v knihách Válka za studena a Doličné předměty, vytvořil jedny z nejsilnějších svědectví ze života v době komunistické totality. V další části své tvorby opustil klasický dokument směrem k experimentálněji a konceptuálněji orientované fotografii. V cyklu Vacilando invenčně propojoval dva záměry exponované 11 s nevelkým odstupem a zkoumal tak možnosti nevšední obrazové skladby s řadou významových kontrastů a analogů. Experimentální charakter má také řada dalších Mouchových cyklů, například Americký sen, Průjezd rodným městem či Škrabošky, v nichž autor prokazuje neutuchající snahu zkoumat nové formální možnosti při zobrazování výrazně subjektivních pohledů na vnější i vnitřní svět. Zásadní význam pro prozkoumání a propagaci naší fotografie mají i jeho knihy. Je autorem monografií Alfonse Muchy (2000), Jana Lukase (2003), Evy Fukové (2007), Jiřího Hankeho (2008), Josefa Jindřicha Šechtla (2013), Jaroslava Rösslera (2005, 2014, 2018) nebo Vladimíra Židlického (2009, 2015). Napsal také knihu o portrétních fotografiích Františka Drtikola (2007) nebo předmluvy ke knihám Josef Sudek: Svatý Vít (2010) či Miloň Novotný: Londýn 60. let (2014). Vlastní stati z historie fotografie shrnul v publikacích Zážitek arény. Eseje o historii fotografie a technických obrazech (2004) a Obrazy z dějin fotografie české (2011). Společně s Helenou Musilovou připravil obsáhlý česko-anglický katalog Fotogenie identity – Paměť české fotografie (2006). Jeho Antologie české fotografie ze sbírky skupiny PPF (2013) vyšla v českém, anglickém a ruském vydání. Josef Moucha také publikoval stovky článků v časopisech Revue Fotografie, Ateliér, Host, Foto, Imago a dalších. Řadu let byl redaktorem Revue Fotografie a českým redaktorem v angličtině vycházejícího čtvrtletníku Imago. Zúčastnil se desítek fotografických festivalů a sympozií v ČR i v zahraničí, na nichž vystoupil s mnoha odbornými přednáškami. Jako kurátor a spolukurátor sestavil mnoho významných výstav pro přední česká a zahraniční muzea (v poslední době například výstavy skupiny 400 ASA v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy nebo Domě umění v Bratislavě). Rozsahem, kvalitou a významem svého díla by si plně zasloužil titul Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos.

Prof. Vlad. Birgus

 

Nositelem titulu Osobnost mladé české fotografie 2020 – do 30 let je Martin Faltejsek

 

Nominován Josefem Mouchou, Janem Pohribným

Na titul Osobnost české fotografie za rok 2020 – do 30 let nominuji Martina Faltejska (*1993) pro jeho výraznou imaginaci a mimořádný smysl pro tvůrčí a vizuální dobrodružství. Osobitost svého nadání projevuje v médiích fotografie a videa. Ve volné i zakázkové tvorbě si udržuje jedinečnost vidění a kultivovaný styl. Zabývá se ponejvíce žánry krajinářství a živých obrazů, neboli inscenované fotografie: v tomto směru vyniká zejména autoportréty. Mezi jeho profesní vizitky patří ceny Czech Press Photo (2014 a 2015 = Canon Junior Awards; 2016 = Cena dětí + nominace na 1. cenu v Lifestyle / Single), případně Canon Student Programme 2019 – stáž na Visa pour I’Image. Zkušenosti získal rovněž spoluprací s firmami Volvo, Lexus, BMW, ELLE, Hermés, H&M, Mercedes-Benz Fashion Week, Emirates či dalšími značkami. Martin Faltejsek obdržel od Asociace profesionálních fotografů 3. cenu v kategorii Osobnost mladé české fotografie do 30 let za rok 2018. Vystavuje jak v kolektivních podnicích, tak samostatně; s vročením 2020 zpřístupnil tři různé individuální instalace: v Brně, Olomouci a v Moravské Třebové. Zvláště upozorňuji na retrospektivu Důvěrná krajina v Městském muzeu v Moravské Třebové.

doc. Josef Moucha

Na Osobnost do 30 let nominuji Martina Faltejska, výrazného mladého tvůrce inscenované fotografie s neotřelým přístupem i ke komerčnímu pojetí fotografie. Jeho prozatím nejsilnější soubor autoportrétů pracuje velmi sugestivním způsobem s hledáním identity skrze propojení vlastního těla s převážně přírodním prostředím.

Jan Pohribný, MQEP

 

2. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2020 – do 30 let získala Kateřina Sýsová Byla nominována Štěpánkou Stein.

3. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2020 – do 30 let získal Jan Pecháček Byl nominován Vladimírem Birgusem.

V kategorii Fotografická publikace roku 2020 byla protou oceněna kniha Jaroslava Pulicara: Pulicar Úvod Tomáš Pospěch, texty Vojta Dukát, T.S.Gottlieb, Nakladatelství Tomáš Pospěch – PositiF, Praha 2020

nominovali Jiří Víšek, Václav Podestát, Igor Malijevský, Antonín Dufek, Markéta Luskačová

Po více než dvaceti letech vyšla teprve druhá kniha brněnského fotografa Jaroslava Pulicara (*1954). Práce tohoto českého dokumentaristy je méně známa, uspořádal pouze několik autorských výstav. Tvorba Jaroslava Pulicara je osobitá mimo jiné tím, jak je v ní důsledný. Nároky kladené na fotografický obraz jsou propojeny životními postoji autora. Subjektivní, černobílou momentní fotografii pěstuje jako náročné vztahování se ke světu.

Doc. Václav Podestát

Jaroslav Pulicar, Pulicar. a Jaroslav Pulicar, Efemeria, doslov Jaroslav Bártl, vydal Helbich, Brno 2020. Dvě autorské monografické knihy vydané najednou, to tady ještě nebylo. Vydal je fotograf Jaroslav Pulicar.První kniha je rozměrnější a je v ní přes 80 fotek, druhá je malý „špalek“ a fotek je v ní násobně víc. Snímky se liší jen tím, že jsou velké nebo malé, dobré jsou všechny. Jsou to momentky (v Efemeriích odvážnější a překvapivější), i když ukazují statické věci. Myslím, že jsou prozatímním vrcholem tradice, která u nás začíná u Josefa Koudelky, Vojty Dukáta, Bohdana Holomíčka. U Pulicara však hrají ještě menší roli formální hodnoty jako kompozice a preciznost zobrazení. Důležité je jen to, že každá fotografie je o něčem, ať už je to zajímavý námět, nebo originální vizuální postřeh. Hrubý vzhled momentek je provázen velkou pohotovostí, citlivostí, jemností a interpretačním důvtipem, přinášejícím pečlivému divákovi velké potěšení. Brňák Pulicar (nar. 1954) je znám i jako provozovatel malé výstavní síně ve svém bytě. Vystavovala zde většina našich nejznámějších dokumentárních.

PhDr. Antonín Dufek

Záštitu nad Osobností české fotografie převzal ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek a Ministerstvo kultury ČR. Generálním partnerem Osobnosti je ERA, a.s.. Partnery Osobnosti jsou OOA-S, Fomei s.r.o., Thalia Picta a Chromaluxe. Mediálními partnery jsou: Foto-Video, fotoaprat.cz, heller.cz, F22. Spolupořadatelem Osobnosti je Czech Photo o.p.s.

 

Nejnovější články

Firemní­ profil

Novinky e-mailem

Souhlasím s podmínkami GDPR

Přihlásit se

Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: fotograficke-sluzby.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: fotograficke-sluzby.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439